Ekonomické aspekty práva
Economics Point of View of Law

Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plný text sborníku" v menu nebo klikněte ZDE

Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE.

---

Dominika Borsa: The Role of Hungary from an Economic Point of View Apropos of an Ecological Disaster

Karolína Červená: Makroekonomické prostredie v SR a jeho vplyv na podnikateľskú sféru

Lenka Červenková: Ekonomické aspekty regulace bankovnictví

Rastislav Funta: Súťažné právo v období zlyhávania trhov

Daniel Géč: Legislatívne zmeny v oblasti právneho prostredia pre poskytovateľov spotrebiteľských úverov na Slovensku od roku 2007

Kristýna Chalupecká: Sanační řešení insolvence podnikatelů

Jakub Juřena: Vybrané ekonomické aspekty insolvenčního práva

Michal Karabinoš: Daňové právo Slovenskej republiky - nástroj boja proti ekonomickej kríze

Anna Kicová: Ekonomické aspekty správy daní

Michal Kočiš: Transferové oceňovanie včera a dnes

Miroslav Koprla: Hospodárska kriminalita z pohľadu možností empirického výskumu

Jana Koprlová: Hospodárska kriminalita v kontexte porovnania Českej republiky a Slovenskej republiky

Stanislav Kouba: Zdanění výroby elektřiny ze solárních elektráren

Jana Kranecová: Transfer princing v podmínkách České republiky

Eva Kubišová: Technicko-ekonomické souvislosti zadávání veřejných zakázek

Petr Maule: Regulace ekonomiky dvojím zdaněním

Jana Mikušová: Služby obecného hospodářského zájmu v rámci rozhodovací praxe soudů EU

Michaela Moždiáková: Financování cestovního ruchu v České republice

David Muller: Přímé zahraniční investice a omezení jejich toků

Lenka Němcová: Analýza sekuritizace aktiv z pohledu práva

Petr Pospíšil: K možnostem dalšího postupu v případě neuspokojení pohledávky obce nebo kraje v insolvenčním řízení

Dušan Ružič: Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách

Mojmír Sabolovič: Technical Approach to Economic Analysis of Law

Johan Schweigl: Některé negativní aspekty zásahů do pracovněprávních vztahů

Jaromír Šavelka: Hodinová sazba a právní služby

Vladimír Šefl: Právní a ekonomické aspekty povinného členství v profesních komorách

Taťána Špírková: Daňové úniky a jejich dopad na příjmovou stránku veřejných rozpočtů

Eva Tomášková: Propagace právníků

Dominik Ženatý: Ekonomické dopady liberalizace pracovněprávních vztahů