Plný text sborníku
The full text of the conference proceeding 

---

Klikněte níže na zvolený odkaz pro otevření požadovaného souboru

In order to open the relevant document click on the chosen link bellow

---

Přední obálka - Front cover

Tiráž - Front masthead

Obsah -  Contents

Sborník příspěvků - Conference proceedings

Závěrečná tiráž - Back masthead