Právo proti domácímu násilí
Law Protection Against Domestic Violence

Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plný text sborníku" v menu nebo klikněte ZDE

Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE.

---

Pavel Andrle: Právní úprava postupu Policie České republiky v případech domácího násilí

Petr Aulický: Domácí násilí z pohledu trestního práva

Anamaria Cristina Cercel: Domestic Violence and Women Victimization

Kateřina Čuhelová: Rozhodnutí o předběžném opatření podle § 76b o.s.ř., problémy se kterými se potýká soud

Radovan Dávid: Dítě jako účastník řízení ve věci domácího násilí

Petr Hluštík: Postup dle § 76b o.s.ř.- zkušenosti z praxe

Lenka Holá: Možnosti a meze mediace v případech násilí mezi rodiči

Anna Hořínová: Praktické problémy užití právních prostředků ochrany před domácím násilí

Michaela Janočková: Vliv domácího násilí na judikaturu soudů ve věcech mezinárodních únosů dětí

Martin Kornel: Ochrana dětí a domácí násilí: zahraniční inspirace

Daniela Kovářová: Rodinná tabu

Veronika Kozlová: Masová média a domácí násilí

Dana Knápková - Marcela Tóthová: Deti ako obete domáceho násilia

Zdeňka Králíčková: Právo proti domácímu násilí na prahu 21. století

Jana Navrátilová: Jak se bránit domácímu násilí prostředky nejen trestního práva

Bronislava Pavelková: Domáce násilie z pohľadu advokáta

Ruxandra Raducanu: Means of Punishing Domestic Violence under the Norms of the Romanian Criminal Code

Senta Radvanová: Dítě ohrožené a ublížené

Jana Schäfferová: Právo proti domácemu násiliu v kontexte slovenského právneho poriadku

Nikola Slívová: Lidskoprávní aspekty domácího násilí

Jiří Slováček: ODR v právu domácího násilí - zahraniční trendy a inspirace

Romana Smyčková - Alexandra Kotrecová: Vývoj inštitútov ochrany pred domácim násilím v slovenskom civilnom procese

Ondřej Šmíd: Ochrana před domácím násilím v rámci civilního procesu v ČR

Ivo Telec: Újma na osobnosti dítěte

Jana Turoňová - Tereza Vojtová: Domácí násilí v mezinárodněprávním kontextu

Dagmar Úlehlová: Domácí násilí a intervenční centra

Jana Volková: Pojem domácí násilí v judikatuře Nejvyššího správního soudu

Lenka Westphalová: Sociálně-právní ochrana dětí postižených domácím násilím