Rozhodčí řízení mezi principem autonomie vůle a přímým dopadem procesních norem
Arbitration – Autonomy of Parties and Mandatory Rules of Procedure

Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plný text sborníku" v menu nebo klikněte ZDE

Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE.

---

Alexander Bělohlávek: Rozsah autonomie při konstituování rozhodčího fóra aneb rozhodnutí ve věci "Jivraj" jako erupce v ustálených axiomech rozhodčího řízení

Petra Bohůnová: Mezinárodní pravomoc soudů ve světle práva stran na spravedlivý proces: americké a kontinentální pojetí

Martin Crha: Volba práva a její vztah k prorogačním a rozhodčím smlouvám v Nařízení Řím I. a Mexické úmluvě, materiální platnost prorogačních dohod

Filip Černý: Projevy autonomie vůle investora v investičním rozhodčím řízení jako určující faktor povahy investičního nároku

Slavomír Halla: Viazanosť rozhodcov vôľou strán

Veronika Hradilová: Promítnutí zásady competence-competence v čínské právní úpravě

Miluše Hrnčiříková: Spojování rozhodčích řízení jako záruka spravedlnosti

Karla Hýblová - Radka Chlebcová: Specifika arbitráže v angloamerickém právu

Zbyšek Kordač: Pravomoci rozhodců z komparativního pohledu

Lucia Kováčová: Otázka doručovania v rozhodcovskom konaní

Jaroslav Králíček: Omezení autonomie vůle spotřebitele aneb aplikace procesních norem v rozhodčím řízení

Tereza Kyselovská: Obnova řízení jako důvod ke zrušení rozhodčího nálezu

Naděžda Rozehnalová: Interakce mezi fórem arbitri a procesními normami státu

Klára Svobodová: Hodnocení aplikace procesních norem lex arbitri ve fázi uznání a výkonu rozhodčího nálezu

Simona Trávníčková: Subjektivní mezinárodní prvek v rozhodčím řízení