Aktuální problémy vnitřní správy
Contemporary Issues of the Internal Administration

Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plný text sborníku" v menu nebo klikněte ZDE

Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE.

---

Mustafa Avci:  What Should an Ideal e-Administration Model Comprise?

Vlastimil  Göttinger: Několik poznámek ke vztahu trvalého pobytu a možné manipulaci voleb do obecních zastupitelstev

Lenka Hanáková: Některé otázky týkající se místa trvalého pobytu

Monika Horáková - Soňa Pospíšilová: Právo sdružovací a shromažďovací - vybrané otázky

Faisal Husseini: K některým aktuálním otázkám trvalého pobytu a možnostem jejich řešení

Josef Chýle: Novinky na poli nabývání státního občanství České republiky občany Slovenské republiky po novele zák. č. 502/2007 Zb., O štátnom občianstve Slovenskej republiky

Jakub Král: Centrální úložiště elektronických receptů a ochrana osobních údajů

Veronika Kudrová: Matrika studentů

Jiří  Nantl: Možnosti a podnímky odnětí akademického titulu

Filip Rigel: Evidence obyvatel a místní referendum

Andrea Schelleová: Elektronizace veřejné správy

Marián Ševčík: Aktuálne otázky vývoja vnútornej správy v podmienka SR v kontexte reformy verejnej správy

Radim Vičar: Několik poznámek ke zrušení trvalého pobytu v České republice

Marta Vrbová: Ochrana osobních údajů v současné právní úpravě archivnictví

Pavel Zloch: Klasifikácia foriem činnosti na úseku vnútornej správy