Proměny soukromého práva
Metamorphoses of Private Law

Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plný text sborníku" v menu nebo klikněte ZDE

Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE.

---

Lenka Bezoušková: Významné soukromoprávní kodifikace v islámských zemích

Kamila Bubelová: Usufructus - návrat jednoho zapomenutého institutu

Martin Cempírek: Historie právní úpravy přepravy nebezpečného zboží aneb soukromé právo versus veřejné právo v přepravě nebezpečného zboží

Miroslav Frýdek: Odpovědnost za vinu a za výsledek podle římského práva a novověkých kodifikací občanského práva na příkladu věcí vnesených

Ondřej Horák: Tzv. dělené vlastnictví v 19. A 20. století (k proměnám chápání tradičního pojmu v domácí právní vědě)

Yury Ivanov: Codification of the Civil Legislation of France (Historical and Legal Aspects)

Roman Jablonovský: Genéza právnej úpravy reštitúcií na území Slovenskej republiky

Hana Kelblová: Historický vývoj odpovědnosti za právní vady věci v právu českých zemí

Christian Neschwara: Über das Schicksal der ältesten Materialien zur Gesetzgebungsgeschichte des Österreichischen ABGB

Balázs Pálvölgyi: The Positition of the Freedom of Contract in the Hungarian Law on Migration (1903)

Pavel Salák: Odkaz - římskoprávní insitut ve světle českého práva 20. stol.

Pál Sáry: The Changes of the Rules of Divorce in the Christian Roman Empire

Karel Schelle: ABGB a dědické právo

Ivana Stará: Několik poznámek k proměnám majetkového práva mezi manžely

Jaroslav Stránský: Vývoj postavení pracovního práva v rámci systému soukromého práva

Jan Šejdl: Služebnosti a jejich (ne)proměny

Ivana Šošková: Premena manželských osobných práv a povinností v československom práve v polovici 20. storočia

Jaromír Tauchen: Základní ideologická východiska nacistického "soukromého" práva jako vzor pro právo protektorátní

Renata Veselá: Změny v rodinném právu v období Protektorátu Čechy a Morava

Ladislav Vojáček: Hledání koncepce pracovního práva v první polovině minulého století