Evropská dimenze finančního práva - správa daní v evropském správním prostoru
European Dimension of Financial law - Tax Administration within the European Administrative Area

Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plný text sborníku" v menu nebo klikněte ZDE

Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE.

---

Radim Boháč: Živelná normotvorba v oblasti finančního práva na příkladu místního „loterijního“ poplatku

Damian Czudek: Elektronizace veřejné správy v České a Polské republice, především té daňové

Lubomír Grúň: Třetí rozměr finančního práva

Jana Herboczková: Dohled nad evropskými finančními trhy v rukou Evropské unie

David Jeroušek: Problematika převodních cen optikou mezinárodní spolupráce při správě daní

Michal Kozieł: Daňové příjmy veřejných rozpočtů a jejich správa

Libor Kyncl: Finanční vědy a správa daní v Evropské unii

Jarosław Marczak: Transfer Incomes of Territorial Self-Government in poland

Hana Marková: Rozpočtová odpovědnost

Dovile Mingelaite - Vaitiekus Novikevicius: Legal Regulation of Municipal Budgets' Expenditure

Kristýna Müllerová: Beneficiář daně z nemovitostí z pohledu vybraných konstrukčních prvků daně. Komparace ČR s vybranými státy EU

Jan Neckář: Vybrané problémy správy daně z pevných paliv

Zdenka Papoušková: Daňový řád jako reformní krok v rámci české daňové reformy

Ivana Pařízková: Daňový systém ve Francii

Krystyna Piotrowska-Marczak: The Economic Setting of the Requirements of Financial Law

Michal Radvan: Veřejnoprávní dávky v letecké dopravě

Tomáš Rozehnal: Mezinárodní vymáhání daňových pohledávek v kontextu daňového řádu

Alena Salinková: Zdanění her a sázek v evropském kontextu

Soňa Stará - Zdenka Heřmanová : Princip neurčitosti a absolutní bezchybnosti

Jana Šimonová: Právna úprava cla v Európskej únií - jej špecifiká, perspektívy a negatíva

Eva Šulcová: Pojištění vkladů

Martina Kuzmová: Členstvo v EÚ a vplyv na rozpočet verejnej správy

Lenka Veselá: Evropská dimenze daňové kontroly