Význam soft law v obchodněprávním kontextu
Significance of Soft-law in Commercial Law Context

Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plný text sborníku" v menu nebo klikněte ZDE

Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE.

---

Lenka Doubravová: Code of conduct v rozhodovací praxi (nejen) soudů

Kateřina Hajná: Trend zjednodušování fungování obchodních společností

Ondřej Hruda: Samoregulace jako ohrožení hospodářské soutěže

Tomáš Hülle: Prolomení korporátního štítu aneb "konec nezávislosti osob tvořících korporátní seskupení"

Ján Husár: Využitie doložiek pri formovaní obsahu obchodných zmlúv

Petra Jelínková: Leniency Program jako jeden z projevů soft law v oblasti hospodářské soutěže

Ľubomír Klčo: Normatívnosť právneho dokumentu Zásady UNIDROIT 2004

Jaromír Kožiak: Nový britský kodex corporate governance

Karel Marek: Obchodní podmínky, vykládací pravidla a obchodní zvyklosti

Petra Novotná: Smlouvy podle podmínek FIDIC: Vybrané otázky

Dana Ondrejová: Soft law na poslední cestě

Alena Pokorná: Skrytý věcný vklad v právní úpravě německé GmbH

Jarmila Pokorná: Základní kapitál a rozdělování zisku v akciové společnosti

Filip Rejlek: Povinnost péče v kontextu OECD Principles of Corporate Governance

Michala Soroková: Pravidla řízení holdingových společností

Josef Šilhán: Soft law s hard core účinky

Eva Večerková: Právní a mimoprávní regulace klamavé a srovnávací reklamy