Občané a cizinci v kontextu vývoje vnitrostátního, mezinárodního a evropského práva
Citizens and aliens in the context of national, international and European law progress

Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plný text sborníku" v menu nebo klikněte ZDE

Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE.

---

Boris Balog: Dvojité štátne občianstvo ako nový ústavno-právny problém v Slovenskej republike

Jaroslav Benák: Přístup žadatelů o azyl k Ústavnímu soudu

Tomáš Blažek: Sekuritizace migrace: od jazyka práv k jazyku bezpečnostních hrozeb

Danuta Duda: Nabývání československého občanství občany polské národnosti na území Československa po první světové válce

Daniela Dvořáková: Ve vleku evropeizace- utváření přistěhovalecké politiky ČR

Jana Filipová: Mezinárodní ochrana v rozhodovací činnosti rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu

Jana Koláčková: Právo cizinců na přístup ke zdravotní péči

Jana Komendová: Veřejnoprávní aspekty postavení cizinců v pracovněprávních vztazích

András Pünkösty: The Double Cinizenship in the Context of the Constitutional, European and International Law

Soňa Rakušanová: Porovnanie azylového zákona v SR a Španielskom kráľovstve po posledných novelizáciách

Jiří Zeman: Některé aspekty pobytu občanů členských států EU na území České republiky, zejména z pohledu práva ústavního a správního