Aktuální problémy rekodifikace českého trestního práva procesního
Problematic Issues of Upcomming Recodification of the Czech Criminal Procedure

Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plný text sborníku" v menu nebo klikněte ZDE

Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE.

---

Rima Ažubalyte: Constitutionalization and Internationalization of the Lithuanian Criminal Procedure Law

Grigory Belokon: Implementation of the Norm of the International Law into the National Criminal Code

Jaroslav Fenyk: Zásada legality nebo oportunity v novém trestním řízení?

Marek Fryšták: Odborné vyjádření versus znalecký posudek

Kateřina Horká, Jakub Chromý, Ondřej Štefánik : Kriminalita mládeže - poznatky z výzkumného šetření

Jan Kocina: Narovnání v trestním řízení

Zdeněk Koudelka: Příslušnost státního zastupitelství

Vladimír Kratochvíl: Kritická glosa na margo základních zásad trestního řízení / trestního práva procesního v roce 2010

Zdeněk Krejčí: Metoda pachové identifikace jako důkaz v trestním řízení

Josef Kuchta: Spolupracující obviněný a korunní svědek

Alexand Nett : Spolupracující obviněný - přínosy a rizika nové právní úpravy

Eva Žatecká - Kateřina Přepechalová : Několik poznámek k postavení poškozeného v trestním řízení