Dny práva – 2010 – Days of Law

4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity - The fourth year of the international conference held by Masaryk University, Faculty of Law

Sborník příspěvků - the conference proceedings

---

Ed.: Radovan Dávid, David Sehnálek, Jiří Valdhans

Vydala Masarykova univerzita roku 2010

Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, svazek 378

Ediční rada: J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata

 

Vědecká redakce MU

prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., Mgr. Iva Zlatušková, prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc., Mgr. Michaela Hanousková, prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D., prof. PhDr. Petr Macek, CSc., Mgr. Josef Menšík, Ph.D., Mgr. Petra Polčáková, doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D., prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., prof. PhDr., Marie Vítková, CSc., Mgr. Martin Zvonař, Ph.D., PhDr. Alena Mizerová

 

Zhotovitel CD ROM: Tribun EU, s.r.o., Gorkého 41, Brno

1. vydání, 2010

ISBN 978-80-210-5305-2